Jaume Vidal, Francesc

Tornar al llistat

Llucmajor, 01/01/1833
Prev. 01/01/1859
Def. 15/05/1909
Dia 27.04.1854 va fer Títol de Patrimoni, fou ordenat prevere l’any 1859 A la Guia de 1904 ve com Adscrit a la parròquia de Sant Nicolau y la nota necrològica ens diu que era un antic professor d’ensenyament elemental.BOBM 1909, 105. Darder J0060.