Jiménez González, Antoni

Tornar al llistat

Granada, 01/01/1847
Prev. 01/01/1876
Def. 19/07/1909
Avançant en els estudis eclesiàstics, dia 04.10.1874 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere l’any 1876. Quan morí era Adscrit a la parròquia de Santa Eulàlia. BOBM 1909, 146. Darder J0066.