Jordà Mas, Francesc

Tornar al llistat

Maria de la Salut, 24/06/1873
Prev. 23/09/1905
Def. 16/06/1958
Dia 20.06.1904 va fer Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere dia 23.09.1905. De 1905 a 1912 fou capellà de Sa Vall (Manacor) De 1912 a 1914 Capellà de Son Parot Alomar (Llubí). De 1914 fins a la mort fou Capellà de la possessió de Son Perot Clapers (Santa Margalida), estant Adscrit a Maria de la salut. BOBM 1958, 214. Darder J0082.