Juan Mas, Rafel

Tornar al llistat

Porreres, 03/02/1903
Prev. 18/12/1926
Def. 18/03/1982
Dia 06.05.1925 havia fet Títol de Patrimoni, fou ordenat prevere dia 18.12.1926, començant l’exercici del ministeri com Vicari de la vila de Santa Margalida, fins que dia 01.11.1930 fou nomenat Regent de la parròquia del Pont d’Inca i dia 11 de Gener de 1947 en fou nomenat Rector. L’any 1973 li arribà la jubilació, després de 42 anys de servei a aquella parròquia. BOBM 1983, 235. Darder J0125.