Juan Mut, Antoni

Tornar al llistat

Llucmajor, 00/00/0000
Prev. 24/09/1892
Def. 00/00/0000
Realitzats els estudis eclesiàstics al Seminari de Mallorca, féu Títol de Patrimoni per poder accedir als Ordres Majors, dia 28.10.1891, essent ordenat Prevere dia 24.09.1892 a l’església dels PP. Agustins. Segurament era de salut prima i restà en la parròquia nadiua, on morí. BOBM 1901, 424.