Julià Mesquida, Miquel

Tornar al llistat

Porreres, 23/04/1866
Prev. 20/09/1890
Def. 27/04/1937
Dia 16.06.1887 havia fet Títol de Patrimoni Fou ordenat prevere dia 20 de Setembre de 1890. Es veu que la família residia a Montuïri, doncs a l’ordenació prebiteral figura com Diaca d’ aquella vila. En el med d’Octubre ja exercia el ministeri com Vicari a Montuïri. Dia 31.08.1895 fou nomenat Vicari in Capite de Pina i dia 01.07.1907 demanava lletres dimissòries per anar a Santa Fe, començant a exercir el ministeri com capellà de l’Hospital de la Caridad. L’any 1909 era el Rector de Coranda i el 1914 de Santo Tomé.En el mes de Maig de 1926, gairebé cec, retorna a Mallorca, residint a Porreres on hi finà. BOBM 1937, 358 Fiol, 525. Darder J0162. HdC 1937, 111.