Julià Sastre, Joan

Tornar al llistat

Porreres, 09/12/1909
Prev. 26/05/1934
Def. 02/02/2002
Fou ordenat prevere dia 26.05.1934. Havia participat en el certamen amb el nº 561 i 562. Començà l’exercici ministerial com Vicari de Santanyí, per ser nomenat Vicari in Capite de Els Llobars dia 15.06.1935. Dia 20.08.1939 fou nomenat capellà a l’Hospital i professor de l’Institut, treballant sempre amb l’Acció Catòlica i esdevenint un expert en questions socials; el 1947 fou nomenat Consiliari de la HOFAC i 1951 de la HOAC. Creà els Centres Interparroquials per a Joves de Palma i de Mestres d’Ensenyament Primari. El 1945 té cura de Can Domenge. Treballà molt en l’Acció Catòlica. L’any 1982 es jubilà i passà a residir al Casal de les Germanetes dels pobres, ajudant en la veïna parròquia de Santa Catalina Tomàs. Allà acabà els dies. BOBM 2002, 151. GEM VII, 238. L’any 1982 donà a la impremta: Porreres. Coses d’altre temps. Darder J0170.