Llabrés Campaner, Bartomeu

Tornar al llistat

Sencelles, 23/10/1881
Prev. 19/12/1914
Def. 20/02/1881
Fou ordenat prevere dia 19.12.1914. Dia 14.03.1906 va fer son Títol de Patrimoni. De 1914 a 1918 fou Vicari a Banyalbufar. Dia 01.02.1918 rebia el nomenament de Vicari de Búger, però pocs mesos després ja el trobam com Rector de Jornets, càrrec que regentà fins a la mort. BOBM 1959, 83. Darder Ll0004. GEM VII, 291.