Llabrés Canet, Antoni

Tornar al llistat

Palma, 26/03/1878
Prev. 21/09/1901
Def. 19/10/1934
Dia 26.06.1900 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Havia participat en el Certamen amb els nº 565 i 566. Fou ordenat preverre dia 21.09.1901. Dia 01.01.1902 rebia el nomenament de Vicari in Capite de La Soledat. Dia 01.12.1905 passa a ser el capellà del Monestir de santa Elisabet. Dia 01.03.1910 fou nomenat Ecònem d’Algaida. Fou col·laborador de Mn. Alcover a l’obra del Diccionari. Dia 01.06.1913 Rector de la barriada de santa Catalina, tenint cura d’acabar el temple parroquial. Dia 01.09.1920 passava de Rector a la parròquia de sant Jaume. De 1918 a 1928 fou Examinador Prosinodal. BOBM 1934, 431. Darder LL0005.