Llabrés Feliu, Andreu

Tornar al llistat

Llubí, 13/06/1941
Prev. 13/06/1971
Def. 01/07/1984
Fou ordenat prevere dia 13.06.1971. Després d’haver fet els estudis primaris a Llubí, anà al Col·legi dels PP. Franciscans a Inca on cursà el Batxillerat i el 1958 ingresa a l’Escola de Magisteri. El curs 1959/60 fa el curs de pràctiques a l’Escola Anexa i el curs 1961/62 ja exerceix el magisteri a sa Pobla. Deixa la docència i passa a Madrid per fer els estudis d’Aparellador, professio que bé anva a l’empresa familar dedicada a la construcció que la familia regentava, però el 25.02.1963 entra al seminari per fer els estudis eclesiàstics que el portaren a l’ordenació sacerdotal. El mateix 1971 fou nomenat Vicari de Lloseta i a més de tenir cura de les classes de religió de l’Escola del poble, el 1972 ja era el professor de l’Acadèmia santo Tomàs d’Aquino d’Inca. El mes de Juliol de 1974 fou nomenat Rector de Lloseta. Va promoure la fundació d’un Centre d’educació especial per a discapacitats, que començà funcionant a l’antic Convent de Religioses Franciscanes d’Inca, mitjançant la captació de socis actius i socis protectors que es posà en marxa en el mes de gener de 1975 amb 15 alumnes i que ara es conegut con Col·legi Joan XXIII. Víctima de curta malaltia morí. L’Ajuntament de Lloseta, en sessió de dia 05.07.1984 decidí dedicar-li un carrer i declarar-lo Fill Predilecte. El 1986 Antonio Santandreu Ripoll donà a la impremta: “Andreu Llabrés Feliu, Pvre. (1941-84) Semblanza de un hombre íntegro”. Inca Gràfiques Garcia 1986, presentat al saló parroquial de Lloseta dissabte 20,12,1986. BOBM 1984, 213.