Llabrés Llompart, Pere Josep

Tornar al llistat

Inca, 23/08/1839
Prev. 21/12/1862
Def. 06/02/1906
Ben jovenet entrà al Seminari, son oncle, el Dr. Pere Josep Llompart i Campins, n’era el Rector. Dia 02.10.1852, acabava de complir els 13 anys, rebia la clerical Tonsura i quan dia 22.09.1861 rebia el Diaconat, ja era Beneficiat a la Seu. Fou ordenat prevere el 21.12.1862 i el 1868 rebia la Llicència i el Doctorat en Teologia a València i el 1879 el Doctorat en Dret, tenint també la Llicenciatura en Filosofia i Lletres per la Universitat de València. El 1882 el trobam treballant a Tenerife com Vicari General i Rector del Seminari d’aquella Església, rebent en el mes de Novembre la Canongia d’Ardiaca d’aquella Seu. El Dr.Jacint Mª Cervera i Cervera ocupà la Seu tinerfenya de 23.03.1882 fins 01.07.1885. L’any 1892 fou nomenat Degà d’aquella Seu. Per raons de salut passà a viure a Inca, celebrant al Monestir de sant Bartomeu on hi tenia una germana, Sor Assumpció i una neboda, Sor Natàlia Vallori. BOBM 1906, 50. Darde Ll0014.