Llabrés Martorell, Pere Joan

Tornar al llistat

Inca, 19/10/1938
Prev. 19/03/1963
Def. 07/07/2006
En la tardor de 1949 entrà al Seminari per començar els estudis eclesiàstics. Participà en el Certamen presentant els treballs Nº 567, 568, 569, 570,571, 572, 573 i 574. Acabats els quatre cursos de Teologia a Mallorca, passà a Roma (curs 1961/62), a la Universitat Gregoriana, on es llicencià en Teologia, rebent l’ordenació presbiteral en la capella del Col·legi Espanyol de mans de Mns. Giovanni Canestri, dia 19.03.1963. Acabada la llicència en Teologia passà, per indicació del Sr.Bisbe Enciso (1955-1964), a l’Ateneu Sant Anselm, on rebria la Diplomatura en Sagrada Litúrgia en mes de Juny de 1965. Encara no existia la Llicenciatura en Sagrada Litúrgia. Són els anys 1962-1965 del Concili Vaticà II, que de manera ben marcada seran ben significatius en la vida del novell prevere. Arribat a Mallorca dia 31.08.1965 començava l’exercici ministerial com Vicari en la parròquia de Sant Nicolau (Palma) i el nomenament de Vicepresident de la Comissió Diocesana de Litúrgia. Dia 12.04.1975 Rector de la parròquia de Santa Catalina Tomàs. 1980 President de la Comissió Diocesana de Litúrgia. 1981 Membre del Consell de Direccció del CETEM; 1984 Postulador de la Causa de Canonització de Sor Clara Andreu; 1984 Director del CETEM; 1986 Canonge de la Seu; 1987 – 1990 Delegat Diocesà de Reflexió Teològica; 1995-1999 Secretari General del Sínode; 1999 Delegat Diocesà de Patrimoni Cultural; 2003 Representant del Bisbat en la Ponència Tècnica del Patrimoni Històric del Consell de Mallorca. 2005 Vocal representant dels Museus de titularitat eclesiàstica de la Comissió Tècnica Insular de Museus. També hi podem afegir Director de la revista Comunicació; Membre de l’Obra Cultural Balear; Cap de redacció i posteriorment Director de la revista Lluc; Professor a l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, Membre del Consell de redacció de la revista PHASE i col·laborador habitual de Missa Dominical; membre fundador de l’Associació Espanyola de Professors de Litúrgia, Membre i portaveu de la Fundació Art a la Seu; Magister de la Maioricensis Schola Lullistica; Director de les IX Jornades Gaudinistes celebrades a Palma en el mes de Juny del 2002; Membre fundador del Grup Blanquerna. Tenim consignats més de cent articles sobre Teologia, Litúrgia, Història, Art i Nació en múltiples revistes i publicacions col·lectives.. Per ara també tenim consignats 74 “Goigs” a diferents advocacions del nostre devocionari popular. Ha donat a la impremta: 1957 Els Gremis d’Inca (amb col·laboració amb Mn. Bartomeu Quetgles i Gaià) 1970 El bautismo de vuestro hijo; 1974 Pregó de Pasqua; 1987 Sant Domingo d’Inca. El convent, l’església, la parròquia; 1988 Ja vénc, Senyor: La vida de sant Alonso Rodríguez; Vida de Santa Catalina Tomàs; 1989 La Beata Francinaina de Sencelles; 1993 Les Germanes de la Caritat a Inca; 1994 Dos hermanos para dar misericordia; 1997 Gabriel Marià Ribas de Pina (1814-1873) amb col·laboració amb Pere Fullana; 1998 Inca en la història 1229-1349 (amb col·laboració amb Ramon Rosselló); 1999 Celebrar Nadal a Mallorca. Història, teologia, pastoral, el cant de la Sibil·la i altres tradicions mallorquines; 2000 Cent anys de Caritat a Inca; 2001 El retaule de la Puríssima Concepció, de Sant Bartomeu i de Sant Jeroni, del Monestir de Sant Bartomeu d’Inca; 2006 La iconografia de l’església de Pina (Mallorca) El programa de Mn. Gabriel-Marià Ribas de Pina; 2007 Dos-cents anys de Caritat Història de les Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül (dos volums). Molt significativa ha estat la tasca que realitzà en el camp de la restauració del nostre Patrimoni religiós, tant a Inca, fent restaurar multitud de quadres i de retaules, com a tota la Diòcesi quan en fou el Delegat. Organitzà i fou el Comissari de les exposicions, acompanyades de preuades publicacions: 1992 Santa Maria a Inca, L’art marià inquer; 1996 Jesucrist a l’art inquer; 2001 Els Sants a l’art d’Inca. Tingué cura de la publicació en català, castellà i anglès de: Catedral de Mallorca. Memòria. Cursos 1999-2000; 2000/01; 2001/02; 2002/03; 2003/04. Per tal de poder reformar el Museu Diocesà tingué cura de traslladar-lo a la Casa de l’església, disposant-ho a la Capella i altres sales i instal·lar-lo de bell nou a l’espai del Palau Episcopal, que fou beneït pel Sr. Nunci dia 16.04.2007 Cal consignar també la reforma de la capella de la Comunió de la Seu, que encarregà a l’artista Miquel Barceló i que, superades múltiples dificultats, fou inaugurada dia 02.02.2007. Morí de forma sobtada dia, essent enterrat en la tomba familiar del cementiri d’Inca. És el soci nº 1695 del BSAL L’any 1983 rebé el premi Jaume I d’actuació catalana que li otorgà la Generalitat de Catalunya; el 2001 el Premi Josep Maria Llompart de l’Obra Cultural Balear i el II Premi Fra Miquel Colom per part de OBC d’Inca. No foren pocs els articles laudatoris que es publicaren després de la seva mort tant a Mallorca com en el Països Catalans, excel·lint l’homenatge organitzat pel Grup Blanquerna i l’Obra Cultural Balear, al Monestir inquer, on es presentà el llibre La fidelitat obstinada. Homenatge a Mn. Pere Joan Llabrés i Martorell. BOBM 2006, 477. Comunicació, nº1 115/116 pàgs. 51. AC 1699. Darder LL0019.