Llabrés Moyà, Antoni

Tornar al llistat

Binissalem, 18/09/1849
Prev. 20/09/1873
Def. 18/06/1926
Dia 09.02.1871 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 20.09.1873 Dia 14.10.1873 rebia el nomenament de Vicari de la parròquia nadiua. Dia 21.11.1910 començà a tenir cura de l’oratori de Biniagual com Rector, l’any 1912 fou nomenat Ecònem de Binissalem i quan arribà el nou Rector seguí com Vicari fins a la mort. Fou bon col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. Tenia un germà, Mn. Jaume, que nasqué el 1845, fou ordenat prevere dia 25.12.1869 i morí als 31 anys, essent Vicari de la parròquia ciutadana de sant Miquel dia 23.11.1876. BOBM 1926, 270. Darder Ll 0020.