Llabrés Sancho, Antoni

Tornar al llistat

Selva, 01/01/1886
Prev. 23/09/1911
Def. 28/05/1927
Ja era Batxiller en Lletres i Ciències quan entrà al seminari per fer els estudis eclesiàstics. Dia 27.06.1910 feia son Títol de Patrimoni i dia 23.09.1911 era odenat prevere. De 15.10.1914 a 21.01.1916 fou en Vicari in Capite de Moscari. El 1916 fou nomenat Vicari de Selva. Morí d’accident en la carretera Palma-Alcúdia BOBM 1927, 192. Darder Ll0032.