Llabrés Verd, Antoni

Tornar al llistat

Sencelles, 01/01/1877
Prev. 19/09/1903
Def. 07/03/1902
Dia 07.03.1902 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 19.09. 1903. Dia 24.05.1910 se li dóna permís per anar a Córdoba (Argentina) L’any 1913 era el Rector de la parròquia de Camilo Aldano i cada any, fins l’any 1928, se li renovava el permís. Se veu que era a Mallorca i dia 07.12.1927 fou nomenat Capellà del Noviciat de les Germanes de la Caritat (Son Roca), sens dubte retornà a Argentina, doncs a les guies de 1959 i de 1964 encara era a Córdoba (Argentina). Fiol 638. Darder Ll0035.