Lladó Amer, Joan

Tornar al llistat

Selva, 20/04/1842
Prev. 01/01/1866
Def. 27/11/1903
Començats els estudis en el Seminari, l’any 1857 entra a La Sapiència i el 1863 n’era el Rector. Dia 14.08.1865 féu Títol de Patrimoni. Ordenat prevere el 1866 fou nomenat, 1867, Vicari d’Alaró, per esdevenir-ne Ecònem el 1869. Dia 03.05.1879 fou nomenat Subdirector de l’Hospital Provincial, Prior de La Sany i el 1880 Director de la Inclusa. Havia aconseguit el grau de Batxiller en Teologia en el nostre Seminari i la Llicenciatura en el Seminari de València. Fou soci fundador de l’Arqueològica Lul·liana i soci amb el carnet nº 003. El 1881 n’era Vicepresident. És una figura capdal en la fundació del Museu de l’Arqueològica Lul·liana juntament amb Bartomeu Ferrà L’any 1887 va rebre, a París, la medalla d’Or de la Societat de Higiene de la Infància.