Lladó Bosch, Antoni

Tornar al llistat

Esporles, 30/06/1917
Prev. 21/06/1953
Def. 01/01/2004
Havent exercitr un grapat d’any d’Auxiliar d’Apotecaria, entrà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Participà en el Certamen presentant els Nº 575, 576, 577 i 578. Fou ordenat prevere dia 21.06.1953 i nomenat Vicari de Montuïri, on hi restà fins el 1956, que fou nomenat Ecònem de Pina. De 1966 a 1992 fou el Vicari de Sant Sebastià. BOBM 2004, 76. Darder Ll0041.