Lladó Carbonell, Joan

Tornar al llistat

Ariany, 01/01/1864
Prev. 24/09/1892
Def. 27/10/1920
Fou ordenat prevere dia 24.09.1892 Dia 25.05.1889 havia fet Títol de Patrimoni i dia 03.10.1900 se li dóna permís per anar cinc anys a Mèxic, l’any 1903 li era renovat el permís. Retornà a Mallorca i residia a Arany, on finà. BOBM 1921, 16. Fiol, 540. Darder Ll0042.