Lladó Daviu, Pere Bru

Tornar al llistat

Valldemossa, 25/07/1904
Prev. 09/06/1929
Def. 01/01/1987
Començats els estudis eclesiàsrtics el 1923 entrà a la Sapìència. Participà en el Certamen i presentà els nº 579 i 580. Fou ordenat prevere dia 09.06.1929 quedant Adscrit a la Seu. Féu oposicions, essent Diaca, com organista coadjutor i tinent arxiver. Uns anys fou professor de piano en el Seminari, capellà del Col·legi de La Salle i ajudant de l’Exèrcit. De 1966 a 1976 Capellà de les Religioses Dominiques i Delegat Diocesà de la Mutual del Clergat. Quan li arribà la jubilació anà a les Germanetes dels Pobres, on morí. BOBM 1987, 57. AC 1684. Darder Ll0043.