Lladó Mora, Joan

Tornar al llistat

Campos, 31/08/1915
Prev. 19/06/1943
Def. 18/05/2001
Fou ordenat prevere dia 19.06.1943 Havia participat en el Certamen presentant els nº 581 i 582. Començà el ministeri ajudant a la parròquia nadiua i anant a celebrar a l’oratori de El Palmer. De 1945 a 1949 fou el Vicari de Els Llombars tenint esment de comprar unes terres on es pogués bastir una església nova. De 1949 a 1978 fou Vicari de Sóller i el 1971 fou nomenat Arxiprest d’aquella contrada. El 1978 fou nomenat capellà de la Clínica de la Creu Roja, on hi treballà fins l’any 1990, que es jubilà, passant com Adscrit a la parròquia de Sant Miquel. Morí a Can Pastilla, on hi tenia la família. BOBM 2001, 296. Reus II, 201. Sunyer 384. Darder Ll 0051. L’Ajuntament de Sóller li otorgà a títol pòstum l’Escut d’Or de la Ciutat.