Alcina Amengual, Felip

Tornar al llistat

Campanet, 17/07/1914
Prev. 26/09/1937
Def. 04/06/2004
Presentà els sequents certamens: 75,76,77,78,79, 80, 694.. De1939-1944 Vicari de Marratxí. 1944-1951 Ecònom de Moscari. 1951-1971 Ecònom de Sencelles. 1971 Rector de Moscari. 1973-1074 Moscari, Campanet i Lloseta +Sencelles 04.06.2004 BOBM 2005 pàg. 150. BOBM 1935, 86, 354, 355, 367, 404; 1937, 190, 196, 197, 405, 573; 1939, 330; 1944, 209; 1951, 361; 1956, 420; 1959, 218.