Lladó Rotger, Ramon

Tornar al llistat

Sóller, 11/05/1954
Prev. 16/05/1981
Def. 00/00/0000
Acabats els estudis eclesiàstics passà com Prediaca a Sant Llorenç des Cardassar on hi fou ordenat prevere dia 16.05.1981. El 1982 passà com Rector a la parròquia de Jesucrist Rei de Manacor, on hi restarà fins el 1987, que anirà a Roma per ampliar estudis en la Universitat Gregoria sobre Teologia Moral. Retornat el 1989 passa com formador al Seminari i professor del CETEM. De 1996 a 2001 és el Rector de Pollença, passant a la parròquia ciutadana de Santa Catalina Tomàs. En el pontificat del Bisbe Jesús Murgui fou el Delegat del Clergat. El 1918 fou nomenat Canonge Penitencier de la nostra Església. Fuster, 272