Llamedo González, Juan José

Tornar al llistat

Lieres (Asturias), 20/10/1964
Prev. 01/01/1993
Def. 00/00/0000
Feu els estudis eclesiàstics amb els PP. Dominics i en aquest Orde fou ordenat prevere l’any 1993. L’any 1995 fou enviat al convent de Manacor, d’on en fou nomenat Lector, ja que era Doctor en Teologia. Aquest any també fou nomenat professor del CETEM. Dia 10.07.1996 fou nomenat Rector de la parròquia de sant Josep (Manacor), cessant-ne dia 22.06.1998, que rebia el nomenament de Capellà de les Monges Benedictines de Manacor. Dia 11.10.2002 rebia el nomenament d’Administrador Parroquial de Capdepera i Cala Rajada. Retornà al seu país, s’exclaustrà i fou incardinat a la diocesi d’Oviedo. Dia 29.06.2018 ja tornava estar a Mallorca i fou nomenat Rector de Llubí i Sineu. L’any 2019 ha rebut el nomenament de Rector de les parròquies de Binissalem i Consell. Ha donat a la impremta: 2018 Teología de Teresa de Jesús. Doctora de la Iglesia. Una visión sistematizada.