Llinàs Creixell, Josep

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1861
Prev. 18/12/1886
Def. 20/01/1926
Després dels estudis primaris començà els estudis eclesiàstics al Seminari. Dia 19.02.1885 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 18.12.1886 Dia 26.04.1901 era nomenat Vicari in Capite de Gènova. Són anys que ajudà a Mn. Alcover a l’obra del Diccionari. Dia 01.06.1913 rebia el nomenat de Vicari in Capite de Son Rapinya, on morí. L’Ajuntament de Palma li dedicà: Plaça del Vicari Josep LLinàs. BOBM 1926, 118. Darder Ll0081.