Llinàs Rosselló, Jaume

Tornar al llistat

Bunyola, 07/02/1875
Prev. 21/09/1901
Def. 11/05/1957
Fou ordenat prevere dia 21.09.1901 Ja l’any 1900 era cantador i Primatxer en la parròquia de santa Eulàlia. De 1906 a 1922 és el capellà del Noviciat dels Germans de La Salle i prevere Adscrit a Sant Llàtzer El 1922 deixa el Pont d’Inca i retorna a Santa Eulàlia. BOBM 1957, 240. Darder Ll0082.