Lliteras Ballester, Sebastià

Tornar al llistat

Porreres, 29/05/1891
Prev. 18/07/1915
Def. 00/00/0000
Després dels estudis al poble passà al Seminariper fer els estudis eclesiàstics. Fou ordenat prevere a Montserrat, s’havia mort el bisbe Campins, dia 18.07.1915. L’endemà rebia el nomenament de Vicari d’Establiments. L’any 1920 passava a Pina com Rector, on hi romagué fins el 1933, que passà com Ecònom de Petra. Torrens II, 204. Darder Ll0094.