Lliteras Massanet, Antoni

Tornar al llistat

Son Servera, 17/08/1891
Prev. 08/04/1916
Def. 16/09/1983
Fou ordenat prevere dia 08.04.1916. El 1918 fou nomenat Vicari d’Algaida per retornar aviat a Son Servera. Posteriorment ocupà les vicaries de Búger i el 1933 ocupà la Vicari de Selva. El 1936 retornà a Son Servera, doncs n’havia estat nomenat Vicari i hi restarà fins a la mort. Era el Degà dels preveres mallorquins. L’any 2019, amb certes ampliacions, ha estat editada, per l’Ajuntament de Son Servera, un escrit seu que du el títol de: “Crònica de Son Servera 1924-1968” BOBM 1983, 467. Darder Ll0106.