Lliteras Miralles, Gabriel

Tornar al llistat

Palma, 05/03/1934
Prev. 19/12/1959
Def. 27/01/2001
Fou ordenat prevere dia 19.12.1959 El 1954 entrà a la Sapiència. Participà en el certamen amb el Nº 590. De 1960 a 1970 fou el Secretari particular del Mons. Planes i Muntaner a Eivissa i professor d’aquedll Seminari. De 1972 a 1994 Rector de la parròquia ciutadana de Santa Tereseta a Son Armadans, Delegat Diocesà de Caritas i Arxiprest de El Terreno. Dia 31.05.1994 se li concedí una Canongia i fou nomenat Prefecte de Música de la Seu. BOBM 2001, 132. AC 1694. Darder Ll0111.