Lliteras Terrassa, Bartomeu

Tornar al llistat

Son Servera, 08/12/1816
Prev. 01/04/1854
Def. 12/02/1908
Dia 16.02.1853 féu Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere dia 01.04.1854. Esmerçà tota la vida servint la parròquia de Son Servera, on hi morí als 92 anys. BOBM 1908, 134. Darder Ll0114.