Llobera Cànaves, Pere Antoni

Tornar al llistat

Pollença, 01/01/1820
Prev. 22/12/1860
Def. 16/01/1905
Dia 02.03.1860 feia son Títol de Patrimoni. Dia 22.12.1860 fou ordenat prevere. Sembla que participava en l’espiritualitat de l’Oratori de Sant Felip Neri. Era llicenciat en Dret Civil i Canònic. Germà de la mare del poeta Miquel Costa i Llobera De 1861 a 1866 fou el Subdirector de l’Hospital General de Palma. El 1884 deixà Sant Felip i retorna a Pollença com Adscrit i el 1900 començà a tenir cura del servei espiritual a La Fortalesa. Tingué dos altres germans Capellans: Mn Sebastià 1831-1892, conegut com fotògraf i Mn. Guillem Ignasi, qui dia 22.11.1853 feia son Títol de Patrimoini per poder rebre els Ordes Majors. BOBM 1905, 19. Darder Ll0119. Ll0120