Llompart Jaume, Gabriel

Tornar al llistat

Inca, 19/11/1862
Prev. 18/12/1886
Def. 09/12/1928
Era nebot del Rector del Seminari Pere Josep Llompart i Campins (1807-1893). Entrà al seminari com fâmul el 1875 i el 1878 guanyà una beca per oposicions. Dia 02.04.1881 rebé la Clerical Tonsura. Dia 19 i 20 Desembre 1884 rebia els quatre ordes menors i Sotsdiaconat, havent fet el Títol de Patrimoni dia 26.11.1884. El 21.03.1885 era ordenat Diaca i dia 18.12.1886 era ordenat prevere a l’església de Montision. En el mes d’Octubre de 1885 s’havia Llicenciat i Doctorat en Teologia i en el mes de desembre de 1896 ho faria en Dret Canònic al Seminari de València. Començà l’exercici ministerial com professor al Seminari: Llatí, Història Sagrada, Metafísica, Teologia. Seguint el costum de l’època es presentà, per fer mèrits, a diferents oposicions: Rectories, Canongies. El 1905 tragué la Canongia de Penitencier a Oriola, d’on n’era Bisbe el mallorquí Joan Maura i Gelabert (1886-1910), que, prèvies oposicions a Mallorca, dia 01.08.1915 rebia una Canongia a la nostra Seu. Dia 17.12.1917 fou proposat per Bisbe de Tenerife i dia 15.09.1918 era ordenat en la Catedral mallorquina, allà hi restà fins el 1922 que fou nomenat Bisbe de Girona. De 1925 a 1928 fou Bisbe de Mallorca. Res feia pensar que tingués un pontificat tan curt a la seva terra. BOBM 1928, 523.AC 1616. Darder Ll0137.GEM VII, 408. Mairata 587-598.