Llompart Llompart, Pere

Tornar al llistat

Llubí, 06/02/1944
Prev. 16/06/1968
Def. 24/03/1991
Fou ordenat prevere dia 16.06.1968 començant l’exercici del seu ministeri com Vicari de Sta. Maria del Camí, fins que l’any 1974 passà com Vicari a la parròquia de Pollença, esdevenint-ne Rector el 1975. L’any 1985 passà al Perú, a la parròquia de San Juan Maria Vianney, esdevenint-ne Rector el 1988, allà morí. BOBM 1991, 294. Fiol 563. Una de les sales del complex parroquial de San Juan Mª Vianney porta el seu nom.