Llompart Salvà, Llorenç

Tornar al llistat

Llucmajor, 17/11/1860
Prev. 00/12/1884
Def. 14/06/1951
Dia 06.11.1883 feia son Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere en el mes de Desembre de 1884 i ja era Primatxer a la Seu. Esmerçà el seu servei ministerial a la Seu exercint diferents oficis fins que el 1948 obtingué un Benefici de gràcia. Gran devot de l’Eucaristia cada dia visitava el Santíssim en el temple on hi havia les XL Hores. L’any 1928 fou nomenat Capellà de La Puresa. BOBM 1951, 376. AC 1649. Darder Ll0151. HdC 1951, 161.