Llompart Torrens, Miquel

Tornar al llistat

Llubí, 01/01/1935
Prev. 17/12/1960
Def. 17/12/1970
El 1954 entrà a la Sapiència. Participà en el Certamen amb els nª 592, 593, 594 i 595 Fou ordenat prevere dia 17.12.1960 començant a exercir el ministeri com Vicari in Capite del Port d’Alcúdia, on aixecà el nou temple parroquial que ara hi ha. Treballà a l’Apostolat del Turisme i introduí a Mallorca uns cartells amb els horaris de Missa, que foren posats a l’entrada de cada una de les viles mallorquines. Col·laborava en l’apostolat que anava fent la naixent Fraternitat Missionera del Verbum Dei, incorporant-se a la Institució el 1968. En el mes d’Octubre de 1970 ja tornava a ser a Mallorca i fou nomenat Vicari de la parròquia ciutadana de sant Alonso Rodríguez. Morí víctima d’un accident de circulació. BOBM 1971, 23. Darder Ll0154.