Llull Mesquida, Melsion

Tornar al llistat

Son Carrió, 22/03/1905
Prev. 30/05/1931
Def. 16/09/1975
Fou ordenat prevere dia 30.05.1931 De 1931 a 1933 Vicari de Gènova. De 1933 a 1943 Rector del santuari de la Bona Nova. Del 1943 a 1954 ecònom de Capdepera i el 1954 fou nomenat ecònom de Sant Llorenç. L’any 1950 donà a la impremta: “Manojo de notas históricas sobre la parroquia de Capdepera” Degut a una malaltia el 1964 deixà la parròquia i començà un servei ministerial a l’Hospital Hospici de Manacor, tenint cura de la feligresia de Son Macià, fins que la salut li ho va permetre, restant sols amb l’assistència als interns de l’Hospici. BOBM 1975, 330. Darder Ll0175.