Amorós Amer, Mateu

Tornar al llistat

Manacor, 28/06/1929
Prev. 17/12/1960
Def. 17/04/2015
Prevere 17.12.1960 començant l’exercici del ministeri com Vicari de Montuïri (1961-1966), de 1966 a 1984 fou el Rector d’ Ariany, fundant (1969) la revista parroquial Ariany, que encara ara es publica. De 1984 a 1996 fou Rector de Santa Margalida. Es jubilà a Alcúdia. A la mort de Mn. Bartomeu Mateu (21.02.2000) tingué cura de la parròquia de Sant Albert el Gran +Manacor 17.04.2015 BOBM 2015 pàg. 237 Fuster pag. 63 BOBM 1959, 24, 123, 171; 1960, 17,131.