Llull Riera, Sebastià

Tornar al llistat

Manacor, 24/08/1842
Prev. 04/06/1871
Def. 06/02/1910
Fou ordenat prevere dia 04.06.1871. Dia 19.08.1867 feia son Títol de Patrimoni. Esmerçà tota la vida servint la feligresia de la ciutat nadiua. De 01.01.1884 a 01.04.1894 tingué el nomenament de Vicari, després quedà com Adscrit a la parròquia. BOBM 1910, 120. Darde Ll0177.