Magraner Roca, Bernat

Tornar al llistat

Petra, 00/00/0000
Prev. 00/00/0000
Def. 00/00/0000
Dia 20.10.1918 era el Capellà de San Ramón de Anchorena (La Plata) i sol·licitava la renovació per a la residència. Fiol 572.