Maimó Tomàs, Damià

Tornar al llistat

Palma, 12/04/1919
Prev. 10/06/1951
Def. 09/04/2004
Fou ordenat prevere dia 10.06.1951 i fou enviat com Vicari in Capite de Galilea fins que el 1955 era nomenat ecònom de la parròquia de Sant Llàtzer (Pla de Na Tesa), on fundà el Bar parroquial Gaudium. L’any 1969 fou nomenat Rector de la parròquia de Sant Francesc d’Assís (Son Sunyer) i el 1970 fou nomenat Rector de la parròquia de Sant Ferran (Meravelles) a la Platja de Palma, fins que es jubilà el 1984. BOBM 2004, 207. Darder M0063.