Maimó Truyol, Sebastià

Tornar al llistat

Felanitx, 23/01/1855
Prev. 06/06/1879
Def. 27/09/1913
Fou ordenat prevere dia 06.06.1879. Dia 30.11.1876 feia son Títol de Patrimoni. Començà l’exercici del ministeri com Custos del Convent de sant Agustí de Felanitx fins que el 1887 es presentà a les oposicions a Rectoria i aconseguí la d’Esporles. El 1894 es llicencià en Teologia al Seminari central de València. Bon col·laborador de Mn. Alcover a l’obra del Diccionari. El 1899 fa noves oposicions i aconsegueix la Rectoria de Sóller, començant les obres d’ampliació del temple i la nova façana modernista que ara contemplam.. El 1905 tingué cura que les Religioses de la Caritat fundassin el Convent del Port de Sóller. El 1910 deixà Sóller per ocupar la Canongia de Capiscol a la Seu. Tingué un germà, Mn. Miquel nascut el 1842, que féu Títol de patrimoni el 21.07.1868 i morí als 29 anys (26.11.1871) BOBM 1913, 222. GEM XIX, 79. Darder M0059. Rosselló VIII, 321.