Mayol Gayà, Josep

Tornar al llistat

Sant Joan, 24/02/1903
Prev. 09/06/1929
Def. 00/00/0000
Fou ordenat prevere dia 09.06.1929. Dia 01.08.1929 fou nomenat Vicari de Son Servera, passant en el mes de Juny de 1933 a Vicari in Capite de Son Macià i el 1935 rebia el nomenament de Vicari de la parròquia de Manacor i l’any següent en fou nomenat Primatxer. L’any 1942 passà a Palma, com Vicari de la parròquia de Santa Creu i en el mes de Juny de 1944 rebia el nomenament de Rector de Deià. Sens dubte aquí estant entrà a l’exèrcit, ja que en la Guia de 1964 el trobam com a prevere castrense, servint l’èxercit a Barcelona. Darder M0380.