Mairata Coll, Gabriel

Tornar al llistat

Biniali, 12/10/1877
Prev. 19/09/1903
Def. 03/12/1965
Fou ordenat prevere dia 19.09.1903. Havia fet Títol de Patrimoni dia 10.05.1902. De 1904 a 1909 fou Vicari de Santa Maria. Dia 01.05.1909 fou nomenat Vicari in Capite de Son Sardina i havent participat a les oposicions de 1913, essent aixecada la Vicari en Parròquia, fou nomenat Rector de la novella parròquia, on hi restà tota la vida. El 1925 començà el nou temple parroquial, que fou acabat el 1929. També aixecà de bell nou els temples de So N’Espanyol i el de Sa Garriga(1958) on hi celebrava cada setmana. El treball pastoral i sanitari que féu durant l’epidèmia del Grip de 1918 i la cura que tingué de la feligresia durant la guerra civil, no permeté que matassin cap feligrés, li guanyaren de tot cor l’amor dels fidels. El 1953 li fou concedida la Creu Pro Ecclesia et Pontifice i el 1959 rebé el títol de Prelat Domèstic de Sa Santedat i li fou dedicat un carrer a Son Sardina. Dia 23.05.1960 demana un Regent i tira tira s’anà retirant a Biniali, on morí. Fou soterrat en el temple de Son Sardina. BOBM 1965, 275. GEM VIII, 185. Darder M0029.