Malondra Serra, Gabriel

Tornar al llistat

Muro, 21/07/1913
Prev. 30/05/1965
Def. 01/01/1978
Després d’haver estat Blauet en el Monestir de Lluc, entrà al Seminari on cursà els estudis de Llatinitat, Humanitats i Filosofia, deixant els estudis i passant a treballar en diferents professions en la vila nadiua, sobretot en la Cooperativa Agrícola del poble. Dia 19.07.1957 morí son pare i va al Monestir de la Oliva (Navarra), passant al Seminari per a vocacions tardanes per fer els estudis de Teologia en la Universitat de Salamanca. Fou ordenat prevere el 30.05.1965 i passà a exercir el ministeri com a missioner al Camerun. Dia 14.02.1971 encara era a la missió de Mayamba, però degut a seriosos problemes de salut aquest mateix any retornà a Mallorca. Dia 14.04.1975 fou nomenat Rector de Capdellà i aquest mateix any fou incardinat a Mallorca. Morí d’accident.