Manera Mateu, Bartomeu

Tornar al llistat

Montuïri, 01/01/1857
Prev. 18/12/1880
Def. 23/03/1913
Avançant en els estudis eclesiàstics, dia 13.06.1877 feia son Títol de patrimoni. Fou ordenat prevere dia 18.12.1880. Començà l’exercici del ministeri a Montuïri i de 1885 a 1888 fou Vicari de Randa, retornat a Montuïri dia 18.04.1900 demanava permís per anar cinc anys a Amèrica. En la Guia de 1904 ja era a Montuïri, on hi morí. BOBM 1913, 92. Fiol 576. Darder M0006.