Manresa Manresa, Francesc

Tornar al llistat

Eivissa, 01/01/1860
Prev. 23/09/1893
Def. 19/11/1917
Avançant en els estudis eclesiàstics dia 21.08.1891 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Irdes Majors. Quan era Diaca i fou ordenat Prevere dia 23,09.1893, figura com Diaca de la vila de Llucmajor Dia 22.08.1900 aconseguia el permís per anar cinc anys a Amèrica. A la Guia de 1906 ja ens diu que exercia el ministeri a Felanitx, doncs era germà del faroler de Porto Colom. BOBM 1917, 485. Fiol 577. Darder M0041. Rosselló VIII, 323.