March Reynés, Manuel

Tornar al llistat

Palma, 05/07/1847
Prev. 21/09/1873
Def. 16/12/1933
Fou ordenat prevere dia 21.09.1873 Esmerçà els primers vint anys de son ministeri com Primatxer en la parròquia de Santa Creu, tenint cura de la feligresia de S’Esglaieta fins que dia 01.01.1885 en renuncià. El 1902 passà com salmista a la Seu, càrrec que mantingué fins que li arribà la mort. BOBM 1933, 507. AC 1628. Darder M0075.