March Vila, Ramon

Tornar al llistat

Pollença, 01/01/1875
Prev. 31/03/1900
Def. 00/00/0000
Fou ordenat prevere dia 31.03.1900. Dia 23.07.1898 féu Títol de Patrimoni. Pertanyia a una família pagesa benestant i romangué tota la vida en la vila nadiua. Uns anys fou Custos del Convent de sant Domingo, Consiliari del Circol d’Obrers Catòlics, tenia cura de l’església de Sant Jordi i de l’oratori del Roser. Fou Notari Eclesiàstic d’aquell Arxiprestat. Treballà a l’obra del Diccionari com a corresponsal de Pollença i com a col·laborador. Darder M0078.