Marcó Alcover, Josep

Tornar al llistat

Palma, 11/03/1849
Prev. 07/06/1873
Def. 17/10/1925
Fou ordenat prevere dia 07.06.1873 Començà l’exercici ministerial com Vicari a Esporles fins el 1877. De 1877 a 1888 és Vicari de Santa Creu i Notari Eclesiàstic d’aquell Arxiprestat. Degut als estudis dels seus nebots es traslladà a Madrid on hi romangué un grapat d’anys, treballant com Capellà del Regiment de Filipines nº 52, Custos del Cementiri de Madrid. L’any 1904 ja el trobam a Mallorca, celebrant en el temple de Sant Francesc. BOBM 1928, 178. Darder M0051 HdC 1925, 189.