Marimon Antelm, Antoni

Tornar al llistat

Palma, 18/06/1884
Prev. 19/09/1914
Def. 02/07/1970
Fou ordenat prevere dia 19.09.1914 i enviat com a vicari a s’Arracó fins que dia 01.08.1915 fou nomenat Vicari de Sant Magí (Immaculada Concepció a Sta. Catalina), on hi restarà tota la vida. Dia 23.11.1964 se li dedicà el carrer que abans es deia Mar i Terra, amb el nom de Vicari Antoni Marimon. Era de família benestant i tots els seus béns foren per a l’Església tant a Santa Catalina, com a Muro. BOBM 1970, 301. Darder M0097.