Marquès Simó, Joan

Tornar al llistat

Puigpunyent, 11/06/1865
Prev. 19/12/1891
Def. 01/11/1933
Fou ordenat prevere dia 19.12.1891 Dia 07.07.1890 havia fet Títol de Patrimoni. Esmerçà la vida ministerial com Adscrit a la parròquia de Capdellà, on li sobrevingué la mort.BOBM 1933, 423. Darder M0116.